fbpx

Od 01.10.2019 obowiązują zmiany w PIT dotyczące stawek oraz kosztów uzyskania przychodu.

Kogo dotyczą zmiany?

Niższa stawka podatkowa obejmie osoby, które rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych m.in. z:

  • stosunku pracy
  • działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło
  • działalności gospodarczej osób fizycznych
  • emerytury i renty
  • praw majątkowych.

Zmiany obejmą tylko pierwszy próg podatkowy – podatników uzyskujących dochód do wysokości 85 528 zł. Natomiast dochód powyżej tej kwoty nadal będzie obarczony stawką 32%.

Skala podatkowa w 2019

Od stycznia do września pierwszy próg skali podatkowej wynosił 18%. Od października stawka została obniżona do 17%.
W związku z tym za rok 2019 do dochodu 85 528 zł będzie miała zastosowanie stawka 17,75% (wynikająca z proporcjonalnego połączenia obu stawek). Taką stawkę zastosujemy rozliczając w 2020 roku PIT-y za rok 2019.

Zysk z obniżenia PIT

Jak zmiany w PIT wpłyną na ilość pieniędzy w kieszeni pracownika?

Zysk po obniżeniu o 1 pkt procentowy stawki PIT i przy uwzględnieniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów:

zmiany-w-PIT-wpływ-na-wynagrodzenie-biuro-rachunkowe-suwałki
Koszty uzyskania przychodu

One również ulegają zmianie, rosną ponad dwukrotnie.

zmiany-w-PIT-koszty-uzyskania-przychodu
Kwota wolna od podatku i kwota obniżająca podatek

Kwota wolna od podatku pozostaje na tym samym poziomie i będzie wynosiła 8000 zł.
Jednak zmianie ulegnie kwota obniżająca podatek. Stanie się tak w następstwie wcześniej wspomnianych zmian w stawce PIT i w kosztach uzyskania przychodu.

Powyższe zmiany wchodzą w życie na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1835/1