fbpx

Jak co roku wraz z nadejściem 1 stycznia podatników czeka szereg zmian. Do jednej z nich należy zmiana definicji używanych środków trwałych. 

Zmiana polega na dodaniu słów ,, przez podmiot inny niż podatnik” w Art. 21j ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Po zmianie będą one brzmiały następująco 

Art. 21j: 

(…) 

2. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za: 

1) używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy (…) 
 
3. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za: 

1) używane – jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 60 miesięcy (…) 

Do tej pory nie miało znaczenia to, kto wykorzystywał środek trwały, tylko to kto był jego właścicielem.

Co oznacza to w praktyce? 

Zmiana tej definicji jest znacząca przede wszystkim dla przedsiębiorców korzystających z leasingu operacyjnego. 

Np. przedsiębiorca będący leasingobiorcą samochodu osobowego przez okres 5 lat, po zakończeniu umowy i dokonaniu wykupu w wysokości 30 000zł: 

  • Do końca 2020 roku – może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji, tj. umorzenia środka trwałego w okresie 2,5 roku; więc jako koszty uzyskania przychodu miesięcznie przedsiębiorca zaliczy 1000 zł miesięcznie tytułem amortyzacji (jest to jednak jego wybór i może dokonywać odpisów amortyzacyjnych także w normalny sposób) 
  • Od 1 stycznia 2021 roku – nie może skorzystać z indywidualnej stawki amortyzacji i musi amortyzować pojazd przez 5 lat; więc jako koszty uzyskania przychodu przedsiębiorca zaliczy 500 zł miesięcznie tytułem amortyzacji. 

Niestety wielu przedsiębiorców straci na tej zmianie, amortyzacja środków trwałych będzie trwała dłużej i będą oni musieli płacić większe podatki.

Zmiany zostały wprowadzone Ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2020 poz. 2123).

Jesteś przedsiębiorcą albo prowadzisz najem prywatny? Koniecznie sprawdź ofertę i wybierz nasze biuro rachunkowe.