fbpx

Z różnych okazji możemy chcieć obdarować naszego kontrahenta prezentem, czy to z powodu jubileuszu firmy, podpisania umowy bądź chcąc stworzyć pozytywny wizerunek. Czy jednak zakup prezentu będziemy mogli w korzystny dla nas sposób rozliczyć podatkowo, jeśli tym prezentem jest alkohol? 

Podatki dochodowe 

Zakup alkoholu może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeśli jego głównym celem jest uzyskanie przychodu, a nie kreowanie pozytywnego wizerunku podatnika. 

Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych możemy znaleźć ten sam zapis, że za koszty uzyskania przychodów nie uznajemy kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (PDOP art. 15e ust. 28 i PDOF art. 23 ust. 23.  

Należy więc postawić pytanie czym są koszty reprezentacji i kiedy nie będziemy mogli zaliczyć  takiego wydatku do kosztów?

Jak możemy przeczytać w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego II FSK 702/11 z 2013 roku: 

,,Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną, że reprezentacyjne będą wszelkie wydatki, które w sposób ponadstandardowy kreują pozytywny wizerunek firmy, w tym wobec innych podmiotów z którymi współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego. Wydatki te jednak muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą odbiegać od standardów przyjętych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, a o zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie konkretny stan faktyczny sprawy.” 

Zgodnie z powyższym trudno jednoznacznie określić czy zakup i przekazanie alkoholu kontrahentowi może stanowić koszt podatkowy. Będzie to zależało to od konkretnej sytuacji. Z pewnością można jednak z stwierdzić, że czym wyższa będzie wartość takiego prezentu, tym trudniej będzie przedstawić przed organami podatkowymi zasadność takiego wydatku. Niestety nie istnieje interpretacja jasno mówiąca, kiedy taki zakup będzie, a kiedy nie będzie kosztem podatkowym. 

Podatek od towarów i usług 

Na gruncie podatku VAT zakup alkoholu nie jest wydatkiem, od którego nie można odliczyć podatku naliczonego. Jednak, aby móc dokonać odliczenia zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wydatek musi być związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Potwierdzają to także interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe m.in. Izby Skarbowej w Katowicach z 6.05.2015, IBPP1/4512-52/15/LSz oraz Krajowej Informacji Skarbowej z 18.08.2017, 0114-KDIP1-1.4012.235.2017.1.RR. 

Analizując skutki podatkowe przekazania kontrahentowi podarunku w postaci alkoholu należy wspomnieć także o art. 7 ust. 2–4 ustawy o VAT.  Nieodpłatne przekazanie kontrahentowi prezentu skutkuje koniecznością naliczenia podatku należnego. Jednak są dwa wyłączenia od tej reguły, nie trzeba odprowadzać VAT od przekazania alkoholu, jeśli: 

  • podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych i łączna wartość przekazanych towarów w roku podatkowym nie przekracza 100 zł, lub 
  • przekazywane towary nie kosztowały więcej niż 10 20 zł (kwota uległa zmianie w 2021 roku), bądź jeśli nie ma ceny nabycia, to ich jednostkowy koszt wytworzenia nie przekracza tej kwoty; w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wspomnianej w poprzednim punkcie. 

Przy czym drugi warunek raczej nie jest możliwy do osiągnięcia, jeśli chodzi o przekazanie kontrahentowi prezentu będącego alkoholem. W końcu chcąc sprawić dobre wrażenie i budując pozytywny wizerunek nie podarujemy komuś piwa bądź taniego wina.