fbpx

Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy każdego przedsiębiorcy, o których należy pamiętać przy składaniu deklaracji i opłacania należności publicznoprawnych.

Ważne terminy podatkowe

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7, a w przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie, rozlicza się go do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale
 • do 25 dnia w wersji elektronicznej rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. do 25 dnia każdego miesiąca wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VAT

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania

 • PIT-28 należy złożyć do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39).
 • W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok, PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana do końca stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy wydać je do końca lutego.
 • PIT-4R składa się do 31 stycznia.
 • Deklaracje PIT-8AR zdaje się do końca stycznia za rok poprzedni.

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS

 • Do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników
 • Do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników.

Z naszym biurem rachunkowym terminy przedsiębiorcy są łatwiejsze, nie musisz o nich pamiętać. Co miesiąc przypomnimy Ci kiedy i w jakiej kwocie musisz zapłacić. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.