fbpx

Od listopada 2020 roku, aby odwiedzić urząd skarbowy należy dokonać wcześniejszej rezerwacji. Wcześniej usługa rezerwacji była dostępna jedynie pilotażowo w wybranych urzędach skarbowych od 1 czerwca 2020 roku.

Jest to oczywiście spowodowane koronawirusem. Rezerwacja wizyt ma na celu ograniczenie liczby osób obecnych w urzędach w tym samym czasie. Ma to także stanowić ułatwienie dla petentów, którzy nie będą musieli stać w długich kolejkach.

Jak umówić wizytę?

Wizytę w urzędzie skarbowym można umówić na trzy sposoby:

 • przez serwis internetowy,
 • telefonicznie pod numerem podanym na stronie urzędu,
 • osobiście w punkcie umawiania wizyt zlokalizowanym w urzędzie.
Rezerwacja przez internet

Rezerwacji można dokonać na stronach: https://www.podatki.gov.pl i https://wizyta.podatki.gov.pl. Linki do elektronicznej rezerwacji wizyty dostępne są także na stronach urzędów skarbowych oraz izb administracji skarbowej.

W pierwszej kolejności należy wybrać właściwy urząd skarbowy, a następnie sprawę, którą chce się załatwić. Dostępne są następujące rodzaje spraw:

 • zaświadczenia – dotyczy zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe:
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • do zagranicznego organu podatkowego,
  • o dochodach,
  • certyfikat rezydencji (zaświadczenie o miejscu zamieszkania/ siedziby do celów podatkowych),
  • o pomocy de minimis (pomoc publiczna udzielana małym i średnim przedsiębiorcom),
  • o podatku należnym,
  • w zakresie podatku od spadków i darowizn,
  • w zakresie akcyzy,
  • pozostałych zaświadczeń,
 • profil zaufany:
  • potwierdzenie profilu zaufanego,
  • unieważnienie profilu zaufanego,
 • podatki majątkowe:
  • spadki,
  • darowizny,
  • umowy kupna/sprzedaży,
  • umowy pożyczki,
  • pozostałe sprawy dotyczące podatków majątkowych,
 • deklaracje i zeznania podatkowe obejmujące podatek:
  • dochodowy PIT,
  • VAT,
  • dochodowy CIT,
  • zryczałtowany – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT-28,
  • w formie karty podatkowej,
  • zryczałtowany od osób duchownych,
  • od działów specjalnych produkcji rolnej,
 • rejestracja podatkowa
  • rejestracja VAT/VAT-UE
  • pełnomocnictwa,
  • rachunki bankowe,
  • pozostałe sprawy dotyczące rejestracji podatkowej,
 • akcyza:
  • rejestracja AKC (prowadzenie działalności w zakresie wyrobów akcyzowych),
  • deklaracje (w tym nabycia samochodu osobowego w innym państwie UE),
  • rejestracja pieca olejowego,
  • pozostałe sprawy akcyzowe,
 • postępowania i czynności sprawdzające:
  • czynności sprawdzające,
  • kontrola podatkowa,
  • postępowanie podatkowe,
  • egzekucja administracyjna,
  • sprawy karne skarbowe,
 • ulgi w spłacie zobowiązań:
  • odroczenie terminu płatności zobowiązania lub rozłożenie na raty,
  • umorzenie zaległości podatkowej,
 • inne usługi:
  • rachunkowość,
  • kasy rejestrujące,
  • upomnienia dot. zapłaty podatku,
  • inne sprawy niewymienione w katalogu.

W kolejnym kroku należy wybrać jedną z dat przypadających w ciągu 14 najbliższych dni. Trzeba także wybrać jedną z jeszcze dostępnych godzin.

W dalszej kolejności trzeba podać dane takie jak: imię, nazwisko, telefon, email (opcjonalnie), PESEL bądź NIP.

Co po rezerwacji?

Po właściwym przesłaniu formularza zgłoszeniowego urząd skarbowy prześle wiadomość potwierdzającą rezerwację wizyty, w którym wskazane jest konkretne stanowisko/pokój.

Dodatkowo pracownicy urzędu skarbowego mogą także (ale nie muszą):

 • dokonać weryfikacji zasadności zajęcia kilku terminów,
 • zweryfikować dane podane przez użytkownika w aplikacji (uzupełnić lub zmienić w uzgodnieniu z użytkownikiem),dzwoniąc na podany numer telefonu kontaktowego. Przy czym trzykrotna nieudana próba połączenia z użytkownikiem stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia i zwolnienia terminu wizyty.

Zgodnie z regulaminem usługi na umówionej wizycie obsłużona będzie tylko osoba podana w zgłoszeniu lub osoba posiadająca pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu umówionej osoby. Nie są akceptowane zamiany terminów wizyty z inną osobą/podmiotem, czy odstępowanie terminu umówionej wizyty innej osobie/podmiotowi.

Z umówionej wizyty można zrezygnować dzwoniąc na numer wskazany na stronie urzędu skarbowego, dzięki temu zwolniony termin wizyty może zostać wykorzystany przez inną osobę.

Po odbytej wizycie należy się spodziewać ankiety z badaniem satysfakcji przesłanej z maila Rezerwacja.wizyty.opinia@mf.gov.pl.

Co można zrobić bez rezerwacji wizyty?

Na obecną chwilę bez uprzedniej rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym można wyłącznie:

 • złożyć dokumenty w urnie wystawionej w urzędzie (bez potwierdzenia odbioru), lub
 • w punkcie podawczym (z potwierdzeniem odbioru na kopii).
Godziny pracy urzędów

Godziny w jakich pracuje Twój urząd skarbowy znajdziesz na jego stronie w zakładce kontakt.

Jeśli chodzi o urząd skarbowy w Suwałkach, to funkcjonuje on obecnie:

 • w poniedziałki – w godzinach 8:00 – 18:00,
 • od wtorku do piątku – w godzinach 8:00 – 15:00.

Natomiast punkt obsługi podatników w Sejnach pracuje we wtorki oraz piątki w godzinach 9:00 – 14:00.

Chcesz mieć jak najrzadziej odwiedzać urząd skarbowy – wybierz nasze biuro rachunkowe, poprowadzimy za Ciebie księgowość i rozliczenia związane z podatkami. Zapoznaj się z naszą ofertą oraz cennikiem.