fbpx

Przedsiębiorca i urlop? Obecnie nie funkcjonuje coś takiego jak urlop przedsiębiorcy. Jednak do Sejmu trafił projekt zmiany ustawy Prawo przedsiębiorców. Projekt nie przewiduje wprowadzenia urlopu w takiej formie, w jakiej mają go pracownicy. Jednakże jeśli zostałby on przyjęty, to przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników zyskaliby dwa tygodnie wakacji od składek społecznych.

Posłowie chcieliby dodać następujący zapis:

,,1.Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przynajmniej przez okres przekraczający 6miesięcy, niezatrudniający pracowników, może skorzystać w danym roku kalendarzowym w jednym wybranym przez siebie miesiącu z obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne o 50% z tytułu realizacji prawa do wypoczynku.2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174).”.

Na chwilę obecną dla przedsiębiorcy wybierającego się na wakacje jedyną możliwością na uniknięcie opłacania składek ZUS jest zawieszenie działalności.

https://bit.ly/2zZC3Vv – projekt zmiany ustawy