fbpx

Od 2021 roku zwiększy się grono przedsiębiorców, którzy będą mogli zastosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Stanie się tak za sprawą podniesienia limitu przychodów dającego możliwość wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zwiększenia liczby branż objętych możliwością rozliczania się w ten sposób z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany obejmą także stawki podatku.

Podwyższenie limitu

Od 2021 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli zastosować przedsiębiorcy, których przychody za ubiegły nie przekroczyły 2 mln euro, w praktyce w przeliczeniu na złotówki kwota ta wyniesie w 2021 roku 9 030 600 zł.

Jest to duża zmiana, gdyż do tej pory limit ten wynosił 250 000 euro. Znacznie poszerzy to liczbę firm, które będą mogły skorzystać z tego sposobu rozliczenia podatku.

Szersze grono korzystających

Od 1 stycznia 2021 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dostępny będzie dla większej ilości branż, jest to efekt likwidacji wielu wyłączeń do stosowania tego sposobu rozliczania się z fiskusem.

Przez rozszerzenie definicji wolnego zawodu ze zryczałtowanej formy opodatkowania będą mogli skorzystać między innymi:
– psycholodzy,
– fizjoterapeuci,
– adwokaci,
– notariusze,
– radcy prawni,
– architekci,
– inżynierowie budownictwa,
– rzeczoznawcy budowlani,
– biegli rewidenci,
– księgowi,
– agenci ubezpieczeniowi,
– agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające,
– brokerzy reasekuracyjni,
– brokerzy ubezpieczeniowi,
– doradcy podatkowi,
– doradcy restrukturyzacyjni,
– maklerzy papierów wartościowych,
– doradcy inwestycyjni,
– agenci firm inwestycyjnych,
– rzecznicy patentowi.
Ważną zmianą jest także uznanie za wolny zawód działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Do tej pory wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów dyskwalifikowało taką działalność jako wolny zawód.

Z rozliczania przez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych skorzystają również przedsiębiorcy uprzednio wyłączeni przez załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także lombardy.

Także przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Niższe stawki

Wolne zawody dotychczas opodatkowane stawką 20%, będą mogły skorzystać teraz ze stawki 17%. Za to przedsiębiorcy dotychczas korzystający ze stawki 17%, będą opłacać podatek w wysokości 15% przychodu.
Według nowej stawki 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Świadczenie tych usług dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

Komu opłaca się ryczałt?

Na korzystaniu ze zryczałtowanego podatku od przychodów oszczędności osiągają przede wszystkim przedsiębiorcy osiągający niewielkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do przychodów.

Jak skorzystać z ryczałtu?

Aby wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych należy:
– wybrać tą formę przy rejestracji działalności gospodarczej;
– wysyłać do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu (należy je złożyć najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu)

Oświadczenia o wyborze ryczałtu nie trzeba składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Jednakże nie muszą składać oświadczenia osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy. Podczas wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt, urząd skarbowy uzna, że podatnik będzie opłacał podatek ryczałtowy od uzyskiwanych w ten sposób przychodów.

Pełna ustawa ,,po nowemu” z uwzględnieniem wprowadzonych zmian


Podoba Ci się nasz artykuł? Polub naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/agbiuro/ i odwiedzaj naszą Bazę wiedzy i aktualności.

Chcesz rozliczać się ryczałtem od przychodów? Nasze biuro rachunkowe chętnie Ci w tym pomoże – Ewidencja Ryczałtu.