fbpx

Chcesz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, jednak jedną z barier jest wysokość składek ZUS. Przeczytaj jak wybrać niższy ZUS,

Optymalny termin otwarcia działalności gospodarczej

Jeśli masz zamiar korzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS, to nie rejestruj jej pierwszego dnia miesiąca. Otwierając firmę 02.02, a nie 01.02 zyskujesz jeden miesiąc opłacania preferencyjnych składek.

Wynika to z tego, że terminy 6 miesięcy przy uldze na start oraz 24 miesięcy przy obliczaniu składek od preferencyjnej podstawy dotyczą tylko pełnych miesięcy kalendarzowych. Więc jeśli zaczynasz działalność w dowolnym dniu poza pierwszym, to z preferencji skorzystasz w niepełnym miesiącu i przez 6 bądź 24 pełne miesiące.

Obie ulgi możesz ze sobą łączyć. Jednak jako pierwsza zawsze jest ulga na start. Przy rezygnacji z którejkolwiek ulgi nie możesz już do niej powrócić (wyjątkiem jest zamknięcie działalności i nie prowadzenie jej przez 60 miesięcy). W przypadku jeśli chcesz skorzystać z obu ulg i zaczynasz działalności od niepełnego miesiąca możesz skorzystać z ulgi na start w niepełnym miesiącu oraz przez 6 kolejnych pełnych miesięcy a następnie z opłacania składek o preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące.

Warunki skorzystania z ulgi na start

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

– podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,

– nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Co ważne w okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Preferencyjna podstawa

Gdy skorzystasz z ulgi na start przez 6 miesięcy lub wcześniej z niej zrezygnujesz, możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tzw. preferencyjnej podstawy wymiaru składek. Przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe opłacasz składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od tak ustalonej podstawy, jeśli spełniasz łącznie następujące warunki:

– nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności,

– nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres otwieranej działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z ulg i płacić niższy ZUS?

Co ważne ulgi nie są przyznawane z urzędu, trzeba złożyć najpierw odpowiednio wypełnione deklaracje (nasze biuro może Cię wyręczyć).

Jeśli już złożyłeś wniosek o rejestrację działalności gospodarczej od pierwszego, to jeszcze nic straconego. Zmiany terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej można w bardzo prosty sposób dokonać przez stronę CEIDG, bądź w Urzędzie Gminy/Miasta.

Zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą? Koniecznie sprawdź ofertę i wybierz nasze biuro rachunkowe. Przeanalizujemy Twoją sytuację i pomożemy Ci w dokonaniu najlepszego wyboru.