fbpx

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 12.7.2021 r. podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”. 

Loteria Szczepionkowa ma na celu promować szczepienia przeciwko COVID-19 i zachęcać Polaków do zaszczepienia się. Przewidziane zostały nagrody pieniężne oraz rzeczowe o wartości od 200 zł do 1 000 000 zł.  

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.; dalej: PDOFizU) od takich wygranych należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Na podstawie art. 41 ust. 4 PDOFizU w przypadku wygranych pieniężnych płatnik (czyli w tym przypadku organizator loterii) obowiązany jest do pobrania tego podatku. Jednakże, jeśli wygraną nie są pieniądze, to podatnik (czyli osoba fizyczna, która wygrała nagrodę) jest zobowiązany przed wydaniem wygranej wpłacić płatnikowi kwotę podatku na mocy art. 41 ust. 7 pkt. 1 PDOFizU. 

Jednak w przypadku, jeśli wartość wygranej nie przekracza 2 280 zł to jest ona wolna od podatku dochodowego w grach liczbowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 6a lit. a PDOFizU. 

W związku z tym, że wartość części nagród przekracza kwotę zwolnioną, organizator loterii wystąpił do Ministerstwa Finansów o zaniechanie poboru podatku PIT od nagród otrzymanych przez uczestników Loterii. Zaniechania poboru podatku ma ułatwić realizację celu Loterii, czyli zachęcenie jak największej liczby Polaków do szczepień. 

Zgodnie z tym zaniechanie ma dotyczyć poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród, otrzymanych przez podatników w Loterii Narodowego Programu Szczepień urządzonej przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. uzyskanyh w okresie od 14.7.2021 do 11.3.2022r., o wartości przekraczającej 2 280 zł. 

Minister Finansów udzielił zwolnienia z podatku na mocy art. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie 14.7.2021 r. 

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1278