fbpx

W dniu 16.7.2021 Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku dochodowego umorzone subwencje udzielone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0. 

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia w okresie od 1.6.2021 r. do 31.12.2022 r. Do zaniechania podatku nie trzeba będzie spełnić żadnych dodatkowych warunków. 

Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w przypadku zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji. 

Źródło: Ministerstwo Finansów