fbpx

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie uproszczeń w VAT polegających na uznaniu za fakturę każdego biletu jednorazowego wystawionego za przejazd. 

26.4.2021 r. pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19.4.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Zmiana miałaby zostać wprowadzona na mocy art. 106o ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). 

Zmieniane rozporządzenie Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485, ze zm.) zakładało w § 3 pkt. 4, że przy przejazdach na odległość nie mniejszą niż 50 km udokumentowanych biletem jednorazowym wystawionym przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, fakturę zastąpi tenże bilet, jeśli zawiera: 

  • numer i datę wystawienia, 
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, 
  • numer, za pomocą którego podatnik został zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, 
  • kwotę podatku, 
  • kwotę należności ogółem. 

Zmiany polegają na likwidacji ograniczenia kilometrowego. Po wejściu w życie bilet spełniający powyższe warunki będziemy mogli być uznać za fakturę niezależnie od odległości przejazdu.

Rozporządzenie ma obowiązywać od dnia następującego po dniu jego ogłoszenia. 

Uzasadnienie zmian

W uzasadnieniach do projektu możemy przeczytać, że: 

“Zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją (§ 3 pkt 4 rozporządzenia), za fakturę uznajemy dokument na przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zatem za fakturę uznaje się dokument potwierdzający przejazd autostradą płatną lub bilet jednorazowy dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km.
Z uwagi na liczne postulaty środowiska polskich przewoźników kolejowych i autobusowych dotyczące zmiany tej regulacji w kierunku uznania za fakturę biletów jednorazowych, które dokumentują przejazd autostradą płatną lub usługę przewozu osób określonymi środkami transportu bez względu na długość odcinka przejazdu, proponujemy zniesienie tego limitu. (…)

Zmiana ta ma charakter upraszczający i zmniejszający obowiązki podatnika, podmiot świadczący usługi przewozu osób uniknie konieczności wystawiania faktur na żądanie dla przejazdów poniżej 50 km. Jednocześnie zmiana ta pozwoli nabywcy skorzystać z prawa odliczenia podatku VAT na podstawie faktur (biletów) z tytułu nabycia wspomnianych usług bez względu na liczbę przejechanych kilometrów, oczywiście przy założeniu wykazania związku zakupu z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) – podróż służbowa. (…)
Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.”” 

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12346104 


Nie chcesz sam zastanawiać się czy dokument który otrzymałeś może stanowić podstawę uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu? Zostaw to nam, nasze biuro rachunkowe w Suwałkach pomoże Ci w tym – powierz nam swoją księgowość https://agbiuro.com.pl/oferta/