fbpx

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zaniechania poboru podatku od podatników związanych z organizacją meczu finałowego Ligi Europy 2021, który odbył się w Polsce. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w rozporządzeniu z 14.7.2021 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników w związku z organizacją meczu finałowego Ligi Europy 2021 zarządził zaniechanie poboru podatków dochodowych od dochodów i przychodów uzyskanych przez: 

  • Union des Associations Européennes de Football (UEFA) oraz podmioty zależne od UEFA, kluby sportowe i związki sportowe oraz podmioty zaangażowane w organizację Meczu Finałowego Ligi Europy 2021, odpowiedzialne za przygotowanie, organizację, zakończenie Finału Ligi Europy 2021, a także wydarzeń powiązanych z organizacją meczu- niemające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  • delegowane przez podmioty, o których mowa powyżej, w związku z organizacją meczu- wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych za wykonywanie czynności związanych z organizacją meczu albo 
  • akredytowane przez UEFA – wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych za wykonywanie pracy lub świadczenie usług w związku z meczem. 

Minister zarządził zaniechanie poboru podatku na mocy art. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.). Do zaniechania poboru podatku od wspomnianych dochodów (przychodów) zobowiązał się Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umowy z dnia 22.5.2013 r. zawartej między PZPN i UEFA, dotyczącej organizacji wspomnianego meczu. 

Mimo że projekt rozporządzenia pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji już 28.4.2021 r., a sam mecz odbył się 26.5.2021 r. w Gdańsku, to dopiero teraz wchodzi on w życie – rozporządzenie zostało ogłoszone 15.7.2021 r. i obowiązuje od kolejnego dnia. 

Źródło: Dz. U., RCL