fbpx

Ministerstwo Finansów na swojej stronie poinformowało o wprowadzeniu nowej usługi dedykowanej wspólnikom spółek dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym. Zapowiadane są także kolejne funkcjonalności. 

Z nowej usługi w e-Urzędzie Skarbowym mogą skorzystać wspólnicy spółek: partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. 

Poza dostępem do swoich danych osobowych, będą mieli oni posiadali dostęp do danych identyfikacyjnych spółki zgłoszonych do urzędu skarbowego m.in. w zakresie adresu siedziby, miejsc prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji rachunkowej, danych kontaktowych i rachunków bankowych. 

Wspólnicy będą mogli zweryfikować, czy dane są prawidłowe i aktualne. Nie będą już musieli w tym celu odwiedzać “fizycznego” urzędu skarbowego. 

To jednak nie koniec nowych funkcjonalności w e-Urzędzie Skarbowym zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów. Pod koniec 2021 r. mają zostać udostępniona możliwość pobierania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz przesyłania przez notariuszy do urzędów skarbowych aktów notarialnych.  

Natomiast w 2022 r. planowane jest wprowadzenie w e-Urzędzie Skarbowym interaktywnych formularzy podatkowych, które obecnie znajdują się w systemie e-Deklaracje. W tym samym roku zostanie również ma zostać udostępniona funkcjonalność dla komorników sądowych. 

Obecne funkcjonalności 

Obecnie e-Urząd Skarbowy umożliwia: 

  • składanie rocznych deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych przez usługę Twój e-PIT, 
  • śledzenie informacji o statusie zwrotów podatków, 
  • korzystanie z e-mikrofirma – małe firmy mogą tam wystawić i zapisać faktury krajowe, stworzyć ewidencję VAT oraz wygenerować pliki JPK_VAT i JPK_FA, 
  • dostęp do mandatów, 
  • płatności online – zapłatę należności do urzędu, 
  • złożenie: pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, czynnego żalu – zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego, zawiadomienie ZAW – NR, pisma ogólnego do urzędu, zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem – ZAP-3, 
  • przejście do systemu e-TOLL, 
  • sprawdzenie numeru mikrorachunku podatkowego. 

Źródło: Ministerstwo Finansów – https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym