fbpx

Dzisiaj (11 czerwca) przypada Dzień Wolności Podatkowej w 2021 roku.

Jest to symboliczna data, która jest różna w poszczególnych latach. Jest to dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, a więc symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie. Obrazuje on zmiany w wysokości obciążeń publicznych ponoszonych przez podatników.

Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. W Polsce od 1994 roku wyliczaniem tego dnia zajmuje się Centrum im. Adama Smitha.

Do obliczania Dnia Wolności Podatkowej służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych (budżet państwa, samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do produktu krajowego brutto. Nominalne dane pochodzą z uzasadnienia do budżetu opracowywanego przez Ministerstwo Finansów, konfrontowane z danymi Eurostatu, oraz z innych oficjalnych źródeł, jak budżety funduszy celowych.

Dzień Wolności Podatkowej w Polsce na przestrzeni lat

1994 r. – 1 lipca
1995 r. – 6 lipca
1996 r. – 4 lipca
1997 r. – 28 czerwca
1998 r. – 22 czerwca
1999 r. – 16 czerwca
2000 r. – 16 czerwca
2001 r. – 18 czerwca
2002 r. – 24 czerwca
2003 r. – 28 czerwca
2004 r. – 24 czerwca
2005 r. – 23 czerwca
2006 r. – 24 czerwca
2007 r. – 16 czerwca
2008 r. – 14 czerwca
2009 r. – 14 czerwca
2010 r. – 23 czerwca
2011 r. – 7 lipca
2012 r. – 21 czerwca
2013 r. – 22 czerwca
2014 r. – 14 czerwca
2015 r. – 11 czerwca
2016 r. – 15 czerwca
2017 r. – 9 czerwca
2018 r. – 6 czerwca
2019 r. – 8 czerwca
2020 r. – 10 czerwca
2021 r. – 11 czerwca

Jak więc widać od osiągnięcia najniższego poziomu w 2018 roku, dzień wolności podatkowej zaczyna przypadać nieznacznie coraz później.