fbpx

Prowadzisz bądź zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą? Na pewno zastanawiasz się czy dasz radę samodzielnie prowadzić księgowość, czy może wybrać zatrudnienie księgowej bądź biuro rachunkowe.

Czemu warto wybrać właśnie biuro rachunkowe?

Odpowiedzialność za popełnione błędy

W sprawach podatkowych zawsze to Ty będziesz odpowiadać za popełnione błędy. Dzieje się tak zgodnie z art. 26 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.), który mówi, że “Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki.”.

Prowadząc księgowość samodzielnie oczywiście nie masz do kogo zwrócić się o rekompensatę. Natomiast za ewentualne, nieumyślne pomyłki pracownika firma może obciążyć go odpowiedzialnością jedynie do trzykrotności jego wynagrodzenia.

Inaczej wygląda to w przypadku korzystania z zewnętrznej księgowości. Zgodnie z art. 471 ustawy z 23.4.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) “Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”. Oznacza to, że mimo iż to podatnik odpowiada za popełnione błędy, to zgodnie z kodeksem cywilnym podatnik może dochodzić odszkodowania od biura.

Dochodzenie odszkodowania od biura rachunkowego ułatwiają polisy odpowiedzialności cywilnej. Każde biuro rachunkowe prowadzące pełną księgowość ma obowiązek posiadania polisy OC na mocy art. 76h ust. 1 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.). Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Finansów z 6.11.2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1616) minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.

Biura rachunkowe mogą skorzystać także z dobrowolnych ubezpieczeń dotyczących książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej oraz rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług. Jednakże nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia jeśli chodzi o uproszczone formy księgowości. Przy wyborze zewnętrznej księgowości warto zatem zwrócić uwagę czy biuro posiada takie dodatkowe ubezpieczenie.

Koszty

Samodzielne prowadzenie księgowości powoduje, że masz mniej czasu na prowadzenie swojej działalności, co negatywnie wpływa na Twoje przychody. Natomiast większości rozpoczynających działalność firm nie stać na zatrudnienie księgowej/księgowego. Dodatkowo oba te rozwiązania generują konieczność ciągłego doszkalania się, co też generuje dodatkowe koszty i mniej czasu na pracę. Weź pod uwagę także koszt oprogramowania dostępu do literatury fachowej i ewentualnych pomyłek.

W przypadku umowy z biurem rachunkowym masz określoną stawkę w umowie za świadczone usługi i to wszystko Cię nie interesuje. Nie ponosisz dodatkowych kosztów.

Wiedza i doświadczenie

Osoby pracujące w biurze rachunkowym zajmują się tym nie od dzisiaj. Nawet jeśli biuro zatrudnia pracowników z mniejszym doświadczeniem, to zawsze ktoś nadzoruje ich pracę i sprawdza poprawność rozliczeń.

Osoby prowadzące biuro rachunkowe i w nim pracujące stale uczestniczą w szkoleniach, aby być na bieżąco z przepisami prawa (które zmieniają się bardzo często) oraz w celu podnoszenia kwalifikacji. Zdobyta wiedza przekłada się na poprawność oraz szybkość rozliczeń.

Chcąc samodzielnie zdobyć taką wiedzę musisz poświęcić na to na prawdę dużo czasu. Dodatkowo weź pod uwagę, że obecne przepisy już za miesiąc mogą nie obowiązywać.

Technologia

Prowadząc samodzielną księgowość raczej będziesz chcieć ciąć koszty z nią związane. Niestety rozwiązania technologiczne kosztują. Współpracując z zewnętrzną księgowością przy prowadzeni biznesu na mniejszą skalę nie musisz mieć profesjonalnego oprogramowania, wszystko leży w gestii biura.

Biuro korzysta z profesjonalnych i na bieżąco aktualizowanych (aby odpowiadały zmianom w przepisach) programów księgowych. Dodatkowo biura korzystają z oprogramowania, dzięki któremu ich klienci mają możliwość przesyłania i dostępu do dokumentów online. Często w cenie usług księgowych biuro udostępnia także program do wystawiania faktur.

Oszczędność czasu

Prowadzenie księgowości zabiera dużo czasu jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy i rozwiązań technologicznych.

Prowadząc samodzielnie księgowość czas, który możesz poświęcić na prowadzenie biznesu musisz przeznaczyć na:

  • prowadzenie ksiąg, rejestrów, wypełnianie deklaracji,
  • szukanie informacji, czytanie czy można coś zakwalifikować jako koszt i jeśli rak to w jakiej wysokości,
  • ewentualne poprawianie błędów,
  • kontakt z organami podatkowymi, jeśli będą mieć pytania bądź zastrzeżenia co do otrzymanych danych,
  • śledzenie zmian w przepisach,
  • sprawdzanie czy wszystko jest na pewno dobrze.

Współpracując z biurem rachunkowym wystarczy przesłać dokumenty i czekać na informację o wysokości podatków. W tym czasie możesz zająć się zarabianiem pieniędzy bądź mieć czas wolny dla rodziny, na odpoczynek bądź hobby.

Bezpieczeństwo i spokój

Bezpieczeństwo i spokój przy korzystaniu z zewnętrznej księgowości zyskujesz dzięki temu, że biuro rachunkowe:

  • korzysta z profesjonalnych szkoleń aktualizujących wiedzę i podnoszących kwalifikacje,
  • ma pracowników śledzących prasę i literaturę fachową, w których analizowane są bieżące regulacje prawne oraz ich interpretacje, a także orzecznictwo sądowe,
  • ponosi pełną odpowiedzialność za popełnione błędy – gwarantuje to kodeks cywilny oraz ubezpieczenia, posiadane przez biuro,
  • korzysta z profesjonalnego i na bieżąco aktualizowanego oprogramowania gwarantującego poprawność rozliczeń,

Szukasz biura rachunkowego w Suwałkach, bądź rozważasz możliwość współpracy zdalnej (obsługujemy firmy z całej Polski) – świetnie trafiłeś, sprawdź naszą ofertę oraz cennik. Sprawdź i wybierz AGbiuro Adam Giedrojć – biuro rachunkowe Suwałki.