fbpx

Program repatriacji kapitału

Ministerstwo Finansów opublikowało do prekonsultacji projekt pakietu rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski – ma to być część Polskiego Ładu. W skład tego pakietu wchodzi między innymi program repatriacji kapitału – zakłada on przejściowy podatek dla podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z ryzykownej polityki Czytaj dalej…

Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie braku podatku od umorzonych Tarcz Finansowych

W dniu 16.7.2021 Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku dochodowego umorzone subwencje udzielone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0.  Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia w okresie od 1.6.2021 r. do 31.12.2022 r. Do zaniechania podatku nie trzeba będzie spełnić żadnych Czytaj dalej…

Finał Ligi Europy bez podatku

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące zaniechania poboru podatku od podatników związanych z organizacją meczu finałowego Ligi Europy 2021, który odbył się w Polsce.  Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w rozporządzeniu z 14.7.2021 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) uzyskanych przez niektórych podatników Czytaj dalej…

Auto elektryczne, ryczałt dla pracownika za nieodpłatne korzystanie do celów prywatnych

Pracownicy mogą zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych. Wiąże się to z koniecznością ustalenia skutków podatkowych. Wysokość przychodu ustalana jest na podstawie pojemności silnika. Co stanie się w przypadku, kiedy chodzi o auto elektryczne, ile wyniesie ryczałt? Na to istotne (w czasach rosnącego Czytaj dalej…

Zapłata na rachunek spoza białej listy od 01.07.2020

W tym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach dochodowych, VAT oraz ordynacji podatkowej. Ustawa wchodzi w życie 1 lipca tego roku. Najważniejsze zmiany dotyczą płatności przekraczających 15 tys. zł, podlegających wpłacie na rachunek wpisany na białą listę. Zapisy ustawy umożliwiają między innymi niestosowanie przepisów dotyczących zwiększania Czytaj dalej…

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Warunki Czytaj dalej…

Tarcza antykryzysowa. Jakie wparcie otrzymają samozatrudnieni?

W sobotę nad ranem Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy mającej na celu wsparcie przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Wśród składników pakietu pomocowego najważniejszych dla samozatrudnionych znajdują się między innymi zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności oraz wiele innych odroczeń i zwolnień. Poprawa płynności finansowej samozatrudnionych Czytaj dalej…