fbpx
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw w piśmie z dnia 05.06.2020, zadał pytanie Ministrowi Finansów, w jaki sposób można skorygować błędny NIP na paragonie stanowiącym fakturę uproszczoną?

Odpowiedzi udzielił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 22.08.2020, przez pismo PT7.8102.48.2020.HEBZ.665, w którym stwierdza, że:

W zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy umieszczonym na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia do:

  • wystawionej do takiego paragonu faktury,
  • paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną

– noty korygującej, zgodnie z art. 106k ustawy o VAT.

Przez błąd w numerze NIP nabywcy należy rozumieć oczywistą pomyłkę, m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być on utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą numeru NIP na innego podatnika.

Faktura do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP z błędem, powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.

Nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy:

  • na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP;
  • klient podał na paragonie kompletnie błędny numer NIP, np. 9999999999 lub NIP innego podatnika.

Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.

Pełna treść odpowiedzi Ministra Finansów – https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020.08.24-WPL.207.2020.JJ_.pdf

Objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów przedstawiło także tożsame stanowisko w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r. dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone.

W zależności od charakteru błędu w numerze NIP nabywcy na paragonie fiskalnym dopuszcza się możliwość wystawienia noty korygującej23 do:

  • wystawionej do paragonu faktury,
  • paragonu fiskalnego będącego fakturą uproszczoną.

Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury/faktury uproszczonej.
Niezamierzony błąd w numerze NIP nabywcy oznacza oczywistą pomyłkę, tj. m.in. brak jednej cyfry, przestawienie cyfr bądź pomyłkę w jednej cyfrze i nie może być utożsamiany z uzupełnieniem brakującego numeru NIP na paragonie fiskalnym, czy zmianą widniejącego na paragonie numeru NIP na numer NIP innego podatnika.

Faktura do paragonu fiskalnego na kwotę powyżej 450 zł zawierającego numer NIP z błędem powinna być wystawiona z takim samym błędnym numerem NIP i następnie do tej faktury może być wystawiona przez nabywcę nota korygującą z prawidłowym numerem NIP lub przez
podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

W przypadku paragonu fiskalnego do kwoty 450 zł zawierającego numer NIP nabywcy z błędem, może być wystawiona przez nabywcę nota korygująca z prawidłowym numerem NIP lub przez podatnika faktura korygująca z prawidłowym numerem NIP.

Nie można dokonać korekty w przypadku, gdy na paragonie fiskalnym nie umieszczono numeru NIP nabywcy, ponieważ paragon bez numeru NIP nabywcy nie może być uznany za fakturę uproszczoną i nie mają wtedy zastosowania przepisy dotyczące korekt faktur uproszczonych.

Pełna treść objaśnień – https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone

Podoba Ci się nasz artykuł? Polub naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/agbiuro/ i odwiedzaj naszą Bazę wiedzy i aktualności.