fbpx

Pracownicy mogą zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie – korzystać ze służbowych pojazdów do celów prywatnych. Wiąże się to z koniecznością ustalenia skutków podatkowych. Wysokość przychodu ustalana jest na podstawie pojemności silnika. Co stanie się w przypadku, kiedy chodzi o auto elektryczne, ile wyniesie ryczałt? Na to istotne (w czasach rosnącego zainteresowania autami elektrycznymi) pytanie odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatnik we wniosku o interpretację indywidualną zadał pytanie, czy silnik auta elektrycznego należy uznać za posiadający pojemność 0 cm3 i czy w związku z tym wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego dla celów prywatnych powinna zostać ustalona w kwocie ryczałtowej w wysokości 250 zł?

W interpretacji indywidualnej 0114-KDIP3-2.4011.587.2019.1.JK3 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał słuszność podatnikowi.

Organ interpretacyjny zauważył, że przepisy nie regulują w sposób odrębny określania kwoty ryczałtu dla samochodów elektrycznych. Skoro zatem w rozpatrywanej sprawie pojemność silnika wynosi 0 i mieści się w przedziale do 1.600 cm3, należy przyjąć, że wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia należy ustalić zgodnie z Art. 12 PDOF.

W związku z powyższym wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych dla auta elektrycznego wynosi 250 zł.

Jeśli jednak pracownik wykorzystuje auto do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, należy dokonać wyliczenia proporcjonalnego.
Za każdy dzień użytkowania prywatnego należy naliczyć 1/30 kwoty ryczałtu za wykorzystywanie służbowego auta elektrycznego w celach prywatnych.

Dodatkowo ryczałt ulega zmniejszeniu, jeśli pracownik płaci pracodawcy za wykorzystanie auta na cele prywatne. W takim przypadku kwota zryczałtowanego przychodu, od którego pracownik odprowadza podatek ulega zmniejszeniu o wysokość opłat.

Podstawa prawna dotycząca ryczałtu z tytułu prywatnego wykorzystywania auta służbowego:

Art. 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
2a.Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
2b.W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.
2c.Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Podoba Ci się nasz artykuł? Polub naszą stronę na Facebooku https://www.facebook.com/agbiuro/ i odwiedzaj naszą Bazę wiedzy i aktualności.