Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt):

  • ewidencja sprzedaży i zakupów,
  • ewidencja podatku od towarów i usług VAT,
  • ewidencja przychodu zryczałtowanego podatku dohodowego,
  • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie i składanie deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS,
  • reprezentacja przed urzędami.

Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT